Vyzkoušená mysteria


Stránky přemístěny na adresu andelenaspiccejehly.wz.cz.

Úvodní slovo


Existuje nespočet webů zabývající se oficiálně neexistujícími jevy a fenomény souhrně označovanými jako záhady, tajemno či mysteria. Problémem ale je, že drtivá většina takto podávaných informací pochází z druhé, třetí nebo ještě vzdálenější ruky a jde tedy o věci, které se staly někomu jinému, než kdo o tom napsal, což byl opět někdo jiný, než ten, kdo vám informaci zprostředkovává.

Tento web vypráví o věcech, které jsem osobně vyzkoušel, zažil a poznal já.

Jsem vodnář momentálně studující na jisté vysoké škole v Praze architekturu, který se porůznu setkal s věcmi, které nebyly úplně běžné. Nenechal jsem je být a časem se mi některé podařilo rozvést a další alespoň poznat.

Na tomto webu bych se chtěl o tyto věci podělit.